1

4 aprilie – 4 mai 2022

Depunerea proiectelor

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)
2

5 mai – 7 iulie 2022

Analiza proiectelor

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce se va desfășura în perioada 05.05 – 21.06.2022
 • în urma acestei verificări, se va stabili lista provizorie a proiectelor eligibile și lista proiectelor respinse
 • Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
 • fiecare persoană al cărei proiect a fost respins poate să facă contestații în perioada 23.06 – 06.07.2022. Respingerea unui proiect se va motiva în scris de către comisie și va cuprinde motivele pentru care propunerea de proiect a fost respinsă
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

8 iulie – 8 august 2022

Etapa de vot

 • fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative are posibilitatea de a vota câte un singur proiect din cadrul fiecărei categorii
 • pentru limitarea votului multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare prin contul unic de e-mail
 • In cadrul proiectului de bugetare participativă vor fi selectate 6 proiecte câștigătoare, care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 6
4

9 – 13 august 2022

Validarea voturilor și afișarea proiectelor câștigătoare

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid și va stabili lista proiectelor câștigătoare
 • lista proiectelor  câștigătoare se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte
 • proiectele urmează să fie implementate începând cu anul 2022