Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Sectorului 6 într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.
 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Sectorului 6.
 3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.
 4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
 5. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Sectorului 6.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sectorului 6 şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Bugetarea participativă organizată în Sectorul 6 în cursul anului 2022 cuprinde următoarele etape:

 1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online bugetareparticipativa.primarie6.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.
 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei bugetareparticipativa.primarie6.ro.

 3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. În urma acestei verificări, se va stabili lista provizorie a proiectelor care sunt eligibile, precum și lista proiectelor respinse. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat respins poate să facă contestații, urmând a primi un răspuns scris care va cuprinde motivele pentru care propunerea a fost respinsă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

 4. Votul cetăţenilor: fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative are posibilitatea de a vota câte un singur proiect din cadrul fiecărei categorii. Acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București.

Calendarul propus este următorul:

 • 4 aprilie –  4 mai – depunere proiecte

 • 5 mai  – 21 iunie – analiză proiecte

 • 22 iunie – publicarea proiectelor eligibile și a proiectelor respinse după analiza tehnică

 • 23 iunie – 23 iulie – depunerea contestațiilor

 • 7 iulie – publicarea listei finale a proiectelor eligibile după analiza contestațiilor

 • 8 iulie – 8 august – etapa de vot

 • 9 august – 13 august – validare vot și afișare rezultate finale

 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte prin Internet, pe site-ul bugetării participative, bugetareparticipativa.primarie6.ro.
 2. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.
 3. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1  sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 4. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  Domenii :

a. Sociale și/sau sănătate

b. Infrastructură stradală, mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pe străzile ce aparțin Sectorul 6

c. Protecția mediului

d. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă, mobilier urban

e. Educaționale, cultural, sportive

f. Digitalizare

6. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică.
  • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Sectorului 6 şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Sectorului 6.
  • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale sectorului aflate în derulare.
  • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.).
  • Să fie delimitate zonal.
  • Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.
  • Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

7. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

8. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

9. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.

10. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 20 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, până la o limită de 20 MB.

11. Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 200.000 de RON (inclusiv TVA).

12. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

13. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Primăriei Sectorului 6, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

14. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

15. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

 1. Atelierele participative au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor, dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.

 2. Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sectorul 6 şi au vârsta de cel puţin 18 ani.

 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Sectorul 6 al Municipiului București, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Sectorul 6 al Municipiului București, dacă este necesar.

 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul bugetareparticipativa.primarie6.ro.

 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei Sectorul 6 al Municipiului București:

  • Direcția Economică
  • Compartiment Juridic și Contencios Administrativ
  • Direcția Generală Investiții Publice
  • Direcția Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială
  • Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6
  • Administrația Școlilor Sector 6
  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
  • Centrul Cultural European Sector 6
  • Consiliul Local Sector 6

  6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Primăriei Sectorul 6 al Municipiului București.

 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.primarie6.ro

 2. Votul este restrictionat la teritoriul Sectorul 6. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Sectorul 6 și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

 3. Votul are loc într-o singură etapă:

a. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite).

3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro.

 1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2022.

 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat.

 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro sau colectată de către Primăria Sectorul 6 al Municipiului București atunci când se utilizează platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei bugetareparticipativa.primarie6.ro. Platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă.

 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 3. Platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 4. Platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

 5. Platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul sectorului revine Consiliului Local.