Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sectorul 6 şi au vârsta de cel puţin 18 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative bugetareparticipativa.primarie6.ro.

Nu. Pot înainta propuneri de proiecte doar cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sectorului 6 şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative bugetareparticipativa.primarie6.ro.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. Sociale și/sau sănătate

b. Infrastructură stradală, mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pe străzile ce aparțin Sectorul 6

c. Protecția mediului

d. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă, mobilier urban

e. Educaționale, cultural, sportive

f. Digitalizare

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

a. Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică.

b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Sectorului 6 şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Sectorului 6.

c. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale sectorului aflate în derulare.

d. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.).

e. Să fie delimitate zonal.

f. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

g. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

Propunerile vor fi luate în considerare în mod corespunzător cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 200.000 RON (inclusiv TVA).

Vor fi finanțate un număr de 6 proiecte, fiecare proiect având o valoare de maxim 200.000 RON (inclusiv TVA).

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, schițe, planuri, alte documente etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 20 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, până la o limită de 20 MB.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile de specialitate, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Da, propunerile se pot modifica doar în faza de depunere a proiectelor.

Da, serviciile de specialitate vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Atelierele participative îşi propun să stimuleze dezbaterea publică, să asculte sugestiile cetăţenilor și să furnizeze clarificări cu privire la bugetarea participativă. Acestea încurajează participarea prin prezentarea și discutarea propunerilor cetățenilor.

Votarea este restrictionată la teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma bugetareparticipativa.primarie6.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

Votul are loc într-o singură etapă. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege şase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele şase domenii stabilite).

Votarea online presupune înregistrarea prealabilă pe platformă.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă le puteți obține prin email la adresa bugetareparticipativa@primarie6.ro, Luni – Joi: 08:00 – 16:30, iar Vineri: 08:00 – 14:00

  • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.
  • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
  • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
  • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
  • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.